VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV

Nyttosvampar för modern miljöanpassad växtodling

Yrkesodling

Binabs produkter består av nyttosvampar från det svenska ekosystemet. Nyttosvamparna assisterar plantan på flertal sätt, de bidrar till att skapa en hälsosam mikrobiell flora runt växten vilket i sin tur ger en frodigare, friskare och härdigare planta som producerar högre avkastning

Bärodling - Binab t Bär

Fruktodling - Binab t Frukt

Grönytor - Binab t Golf

Kalldimning - Binab t Kalldimm

Pollinerardistribution - Binab t Vector

Potatisodling - Binab t Potatis

Park/Rosor - Binab t Trädgård

Skogsplantodling - Binab t Skogsplanta

Substrat, granulat - Binab t Substrat

Växthusodling - Binab t Nyttosvamp

Frilandsodling - Binab t Nyttosvamp