VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV

Nyttosvampar för modern miljöanpassad växtodling

För bärodling så används Binab t Bär för plantor, blommor och bär. Under blomning så används även Binab t Vector tillsammans med pollinerare.


Använd Binab t Bär förebyggande på plantor, blommor och bär fram till och under skörd.

-Produkten sprutas ut med start en vecka innan blomning.

-För optimal distribution så kan sprutbehandlingen kompletteras med Binab t Vector utfluget av pollinerare i form av humlor och/eller honungsbin under blomning.

Etikett
Produktblad
Säkerhetsdatablad

Hör gärna av dig om du vill diskutera funktion eller behandlingsstrategi


Binab t Vector används förebyggande under blomning.

Produkten appliceras med hjälp av hjälp av pollinerare i form av bin eller humlor.

Med hjälp av en doserare appliceras produkten på pollineraren när den lämnar boet. Pollineraren placerar sedan nyttosvamparna på varje blomma den besöker

Etikett
Produktblad
Säkerhetsdatablad

Hör gärna av dig om du vill diskutera funktion eller behandlingsstrategi