VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV

Nyttosvampar för modern miljöanpassad växtodling

Använd Binab t Frukt förebyggande på blommor, frukt och/eller beskärningssår.

-Produkten vattnas, sprutas eller penslas på behandlingsområdet.

-Under blomning så kan sprutbehandlingen kompletteras med Binab t Vector utfluget av pollinerare i form av humlor och/eller honungsbin.

Etikett
Produktblad
Säkerhetsdatablad

Hör gärna av dig om du vill diskutera funktion eller behandlingsstrategi