VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV

Nyttosvampar för modern miljöanpassad växtodling

Binab t Nyttosvamp används förebyggande för gurka, tomat, prydnads- och kryddväxter mfl.

-För ovanjordiska växtdelar används en traditionell spruta. Sårytor skrapas vid behov och penslas eller sprutas.

-För rotsystemet appliceras produkten i substratet via utvattning eller droppbevattning.

Etikett
Produktblad
gurka/tomat
Produktblad
prydnads-/kryddväxter
Säkerhetsdatablad

Hör gärna av dig om du vill diskutera funktion eller behandlingsstrategi