VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV

Nyttosvampar för modern miljöanpassad växtodling

Använd Binab t Skogsplanta förebyggande på skogsplantornas rotsystem och ovanjordiska delar efter behov i växthus och på friland.

- Produkten appliceras via vattning, sprutning och/eller doppning.

Etikett
Produktblad
Säkerhetsdatablad

Hör gärna av dig om du vill diskutera funktion eller behandlingsstrategi