VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV

Nyttosvampar för modern miljöanpassad växtodling

Använd Binab t Golf förebyggande på gräsmattan helst innan problem uppstår.

- Produkten appliceras med vattenkanna med fin stril eller spridarramp. Upprepa efter behov.

Etikett
Produktblad
Säkerhetsdatablad

Hör gärna av dig om du vill diskutera funktion eller behandlingsstrategi