VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV

Nyttosvampar för modern miljöanpassad växtodling

Binab t Golf används på grönytor under hela spelsäsongen för en härdigare och mer stresstålig planta. Komplettera vid behov med Binab Golf Svd vid svåra förhållanden eller på utsatta områden.


Använd Binab t Golf förebyggande på grönytan under hela säsongen. Upprepa efter behov.

-Produkten vattnas eller sprutas ut. Behandlingen kan göras i samband med applicering av flytande oorganisk gödning.

-För problemområden eller vid svåra förhållanden så kompletteras strategin med Binab Golf Svd.

Etikett
Produktblad
Säkerhetsdatablad

Hör gärna av dig om du vill diskutera funktion eller behandlingsstrategi


Binab Golf Svd används som insatsprodukt vid problematiska förhållanden som komplement till Binab t Golf.

Etikett
Produktblad
Säkerhetsdatablad

Hör gärna av dig om du vill diskutera funktion eller behandlingsstrategi