VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV

Nyttosvampar för modern miljöanpassad växtodling

Beroende på användningsområde och kultur så krävs olika mängder av nyttosvamparna för att ge ett tillfredsställande resultat. Detta har lett till att vi tagit fram olika produkter. Mellan yrkes- och hobbyodling så skiljer sig arealerna och därmed åtgången vilket lett till att vi även tagit fram olika förpackningsstorlekar.

Yrkesodling

Binabs produkter består av nyttosvampar från det svenska ekosystemet. Nyttosvamparna assisterar plantan på flertal sätt, de bidrar till att skapa en hälsosam mikrobiell flora runt växten vilket i sin tur ger en frodigare, friskare och härdigare planta som producerar högre avkastning

Bärodling - Binab t Bär

Fruktodling - Binab t Frukt

Grönytor - Binab t Golf

Kalldimning - Binab t Kalldimm

Pollinerardistribution - Binab t Vector

Potatisodling - Binab t Potatis

Park/Rosor - Binab t Trädgård

Skogsplantodling - Binab t Skogsplanta

Substrat, granulat - Binab t Substrat

Växthusodling - Binab t Nyttosvamp

Frilandsodling - Binab t Nyttosvamp

Hobbyodling

För hobbyodling alternativt mindre anläggningar så finns det anpassade storlekar på produktförpackningar

Gräsmatta - Binab t Golf

Trädgård/Bär/Rosor/Substrat - Binab t Nyttosvamp