VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV

Nyttosvampar för modern miljöanpassad växtodling

Använd Binab t Kalldimm förebyggande på växtdelar över odlingssubstratet.

- Produkten appliceras med kalldimningsaggregat. Behandlingen upprepas efter behov.

- Varmdimning avrådes då värme (>40°C) är skadligt för Binabs nyttosvampar.

Etikett
Produktblad
Säkerhetsdatablad

Hör gärna av dig om du vill diskutera funktion eller behandlingsstrategi