VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV

Nyttosvampar för modern miljöanpassad växtodling

Använd Binab t Potatis förebyggande på sättpotatis och i sättfåra.

- Produkten sprutas på sättpotatisen samt i fåran vid sådd eller i förgroningskammaren.

Etikett
Produktblad
Säkerhetsdatablad

Hör gärna av dig om du vill diskutera funktion eller behandlingsstrategi