VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV

Nyttosvampar för modern miljöanpassad växtodling

För substratbehandling så används pulverprodukten Binab t Nyttosvamp alternativt granulatet Binab t Substrat. Det är relevant att behandla såväl torvbaserade som inerta substrat.


Använd Binab t Nyttosvamp förebyggande i substrat och upprepa efter behov.

- Produkten appliceras genom torrinblandning, sprutinblandning, utvattning eller droppbevattning.

Etikett
Produktblad
gurka/tomat
Produktblad
prydnads-/kryddväxter
Säkerhetsdatablad

Hör gärna av dig om du vill diskutera funktion eller behandlingsstrategi


Använd Binab t Substrat förebyggande och upprepa efter behov.

- Produkten är ett olösligt granulat med en diameter på 0,2-0,6mm. Använd mekanisk/manuell inblandning alternativt en torrgödselspridare.

Etikett
Produktblad
Säkerhetsdatablad

Hör gärna av dig om du vill diskutera funktion eller behandlingsstrategi