VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV

Nyttosvampar för modern miljöanpassad växtodling

Använd Binab t Trädgård för yrkesmässig parkskötsel av rosor och sårskador på träd och buskar.

-Produkten används förebyggande under odlingssäsong och sprutas eller penslas ut efter behov.

Etikett
Produktblad
Säkerhetsdatablad

Hör gärna av dig om du vill diskutera funktion eller behandlingsstrategi