SVENSK MILJÖTEKNIK SEDAN 1972

Nyttosvampar för friskare och frodigare växtodling med högre avkastning

Binabs bredverkande produkter används till gurka, tomat, rosor, bär, prydnadsväxter, grönytor, skogsplantor, potatis och örter

med flera

Använd Binabs produkter förbyggande innan problemen uppstår och slipp skadliga importerade bekämpningsmedel

Frodigare bladverk, kraftigare rotsystem, högre stresstålighet, högre avkastning och bättre näringsupptag är alla dokumenterade effekter

av behandling med Binabs produkter

SVENSK MILJÖTEKNIK SEDAN 1972

Binabs produkter samverkar med plantan

Produkterna består av två nyttosvampar från släktet Trichoderma, de två isolaten kommer från det svenska ekosystemet där de lever av att äta skadesvampar, som katten på råttan på mikronivå.

Nyttosvamparna är klassade i samma säkerhetsklass som vår vanliga bagerijäst och bidrar till att uppnå miljömålet om en giftfri miljö.

Växt och nyttosvampar har ett gemensamt utbyte där växten blir frodigare och ger högre avkastning tack vare förbättrad tillgång till näring och vatten samt en balansering av mikrolivet vid appliceringspunkten.

Nyttosvamparna aktiverar även kulturens eget skydd mot angrepp


SVENSK MILJÖTEKNIK SEDAN 1972

Nyttosvamparna ingår i ekosystemet

Eftersom Binabs nyttosvampar ingår i ekosystemet så återvinns de av andra mikroorganismer när de gjort sitt jobb

Därigenom bidrar de till ekosystemet och orsakar ingen nedsmutsning till skillnad från bekämpningsmedel

thin

EUCLID

Ett Horizon 2020-projekt med EU-finansiering

Binab har som enda nordisk organisation deltagit i EU-projektet Euclid som under åren 2016-2019 jobbat med att öka och sprida kunskapen om IPM-lösningar, såsom Binabs produkter för en hållbar odling. Binabs produkter har testats i i fältförsök i Frankrike och Italien på tomat och sallat under 2018 och 2019.